Kolan Hospital

Odyometri

Odyometri

İşitme sisteminin değerlendirilmesi, işitme kaybı tanısının konulması, işitme kaybında gerek görülmesi durumunda işitme cihazı uygulaması ve adaptasyonunun sağlanması alanında çalışan Odyoloji bilimi, günümüzde yaygınlaşan objektif test yaklaşımları ile işitme sistemini daha ayrıntılı olarak inceleme sansına sahiptir.

Safses Odyometri ve Timpanometrik Ölçümler

Periferik işitmenin degerlendirilmesi amacı ile kullanılan ve saf ses çıkarabilen ses jeneratorlerine odyometre adı verilmektedir.

Odyometreler aracılığı ile yapılan işitme testlerinde, yaygın olarak 125 Hertz (Hz) ile 8000 Hertz (Hz) arasındaki frekanslarda işitme ölçümleri yapılır. Impedans metrik ölçüm sırasında elde edilen grafiğe "timpanogram" adı verilir. Timpanogram'da elde edilen geçirgenlik grafiğinin tepe noktasının oluştuğu basınç değeri, orta kulağın da basınç değerini vermektedir. Timpanogram'ın değişik patolojilerde görülen farklı tipleri mevcuttur. Timpanometrik ölçümler özellikle orta kulak patolojilerinin tanı, tedavi ve takibinde vazgeçilmez önemde olan bir değerlendirme yöntemidir, ayrıca akustik refleks hakkında objektif bilgi vermesi bu ölçüm aracının değerini artırmaktadır.

ENG (VNG) Elektronistagmografi ve Denge Testleri

ENG, göz küresinin etrafına elektrodlar yerleştirilerek korneoretinal potansiyel farkı sonucu oluşan göz hareketlerinin (nistagmus) kaydedilmesi esasına dayanır.

ABR/BERA (Auditory Brainstem Response)

İşitme sisteminin, spesifik tipte (klik, logon, tone burst) işitsel uyarana cevabı olarak ortaya çıkan noroelektrik aktivitesidir. Non-invasive bir ölçüm tekniği olması, kolay ve ucuz uygulanması değerini arttıran bir faktördür. Kullanım alanları oldukça fazladır.

Bunlardan başlıcaları;

  • Kooperasyon güçlüğü olan hastalarda (bebekler, çocuklar ve zihinsel engelliler gibi)
  • Objektif işitme eşikleri hakkında bilgi edinmede,
  • Lezyon varlığında ayırıcı tanı olarak,
  • Organik olmayan işitme kayıplarında işitme kaybınını saptanmasında
  • Koma evrelerinin ve beyin ölümünün değerlendirmesinde kullanılmaktadır.

Baş çevresine elektrotlar yapıştırılır ve kulağa verilen ses sonucu oluşan cevaplar kaydedilir. Özellikle yeni doğan işitme taramasında önemli bir yere sahip olan testtir. Tarama testi olan otoakustik emisyon (OAE) testinden kalan bebeklere mutlaka uygulanmalıdır.

Vestibüler Rehabilitasyon

Vestibüler Rehabilitasyon, manevra tedavilerine cevap vermeyen hastalar için iyileşme sürecini hızlandırmak, kişinin hastalıktan dolayı bozulan psikolojisini onarmak, günlük hayattaki sorunlarını düzeltmesini sağlamak amacıyla oluşturulan programdır.

Otoakustik Emisyon Testi

Kokleanın, işitsel uyaran karşısında oluşturduğu reaksiyonu tespit etmek amacı ile kullanılan non-invasive bir test yöntemidir. Objektif, hızlı, ucuz ve güvenilirdir. Özellikle yeni doğan taramasında çok rahatlıkla kullanılan otoakustik emisyonu (OAE), odyoloji kliniklerinin vazgeçilmez test araçları haline getirmiştir. Ayrıca işitme testi yapılamayan hastalarda, çok küçük çocuklarda, fonksiyonel işitme kaybında, retrokoklear patolojilerde ve ilaç ototoksitesinin takibi gibi değişik klinik alanlarda rahatlıkla kullanılmaktadır.

Yeni doğan İşitme Taraması

Bu testler, ulusal yeni doğan işitme tarama programları, OAE (Otoakustik emisyon) ve ABR kullanılarak, yeni doğan taramasının yapıldığı noninvaziv, nesnel ve fizyolojik ölçümlerdir.

İşitme tarama programının parçası olarak hem ABR, hem TEOAE'nin kullanımı en ideal olanıdır.