Kolan Hospital

Omurga Sağlığı Merkezi

Omurga Sağlığı Merkezi

Beyin ve sinir sistemini ilgilendiren çok geniş bir hastalık grubu, Nöroşirürji Bölümü’nde, multidisipiiner bir yaklaşımla ve başarıyla tedavi edilmektedir.

Bölümümüzde yapılan ameliyatların başlıcaları;

Nörovasküler Cerrahi

 • Serebrovasküler Hastalıklar (Beynin Damarsal Hastalıkları)
 • Arteriyovenöz Malformasyonlar
 • Kavernomlar

Nöro-Onkolojik Cerrahi

Beyin Tümörleri

 • Glial Tümörler
 • Meningiomalar Hipofiz Bezi Tümörleri
 • Metastatik Beyin Tümörleri
 • Kafa Kaidesi Tümörleri
 • Pontoserebellar Köşe Tümörleri
 • Pineal Tümörler
 • Ventrikül İçi Tümörler

Omurga Hastalıkları Cerrahisi

 • Servikal, Torakal Ve Lomber Disk Cerrahisi (Mikrocerrahi)       
 • Servikal, Torakal Ve Lomber Omurga Kırıklar
 • Omurga Ve Omurilik Tümörleri
 • Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Periferik Sinir Hastalıkları Cerrahisi

 •   Periferik Sinir Tümörleri
          Tuzak Nöropatileri
                     Karpal Tünel Sendromu
                     Ulnar Oluk Sendromu
                     Tarsal Tünel Sendromu
                     Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi
 • Hidrosefali Ameliyatları
          Endoskopik 3. Ventikülostomi, Septostomi, Aquaduktoplasti
          VP Şant Ameliyatları
          LP Şant Ameliyatları
 • Doğumsal Ve Gelişimsel Anomaliler
          Spinal Bifida (Meningosel, Meningomyelosel, Lipomeningocele)
          Gergin Omurilik Sendromu
          Kraniosinostoz Ameliyatları
          Chiari Malformasyonları
 • Kafa Travmaları
 • Mikrovasküler Dekompresyon