Kolan Hospital

Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi)

Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi)

Özel Sağlık Sigortaları ve SGK kapsamında hizmet verilmektedir.

Şişli Kolan International Hospital Radyoterapi Merkezi
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 14 Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL
444 1 443

Radyoterapi tedavisi

Radyoterapi tedavisi, radyasyon tedavisi cihazları vasıtası ile hastalıklı bölgenin ışınlanarak tümörlü hücrelerin ortadan kaldırılması amaçlanan bir tedavi yöntemidir. Tedaviler günlük seanslar halinde yapılır ve birkaç günden haftalara kadar uzanan bir süreçte devam eder. Tedavi süresine ve şekline radyasyon onkoloğu doktor karar verir.


Radyoterapi tedavisi (ışın tedavisi - şua tedavisi) kanser hastalığında tek başına veya cerrahi/kemoterapi ile birlikte uygulanmaktadır. Radyoterapi, radyasyon onkolojisi doktoru tarafından bilgisayarlı planlama destekli bir şekilde planlaması yapılıp uygulandığında başarı oranları yükselmektedir. Bu nedenle radyoterapi tedavisinde teknoloji ve tedavi ekibi birlikteliği önemlidir.

Radyoterapi tedavisi günümüzde kanser hastalarının yaklaşık yarısında kullanılan bir tedavi yöntemidir. 3 boyutlu konformal radyoterapi planlaması, IMRT uygulamaları kullanılarak yapılan radyoterapi tedavisi kanser hastalığının tedavisinde etkilidir.

Teknolojik yeniliklerin radyoterapiye katkısı:

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda radyoterapi tedavisi sürekli güncelleniyor. Radyasyon onkoloğu gözetiminde ki uygulamalar ile tümörlü bölgeler tedavi planlama sistemleri (TPS) aracılığıyla çevre organlara zarar vermeden tedavi edilebilir. İnsan faktörü ve teknolojik gelişmeler eş güdüm ile hastaların tedavisine yardımcı olur.

Tedavi öncesi hastalıklı bölgenin bilgisayarlı tarama yöntemi ile detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda hastalıklı bölge ile normal bölge arasında ayrım yapılabilmektedir. Bu sayede ışın tedavisi sadece tümör bölgesine uygulanıp yan etkiler azaltılabilmektedir.

Her Hastaya Ayrı ve Özelleştirilmiş Tedavi:

Doktorunuz tarafından incelenen rapor ve filmler sonucunda yapılacak değerlendirme ile hastaya özgü bir tedavi planı ortaya çıkar. Radyoterapi ekibi tarafından hazırlanan bu ayrıntılı tedavi planı her gün kontrol edilen tedavi uygulamaları ile hastalığın tedavisinde kazanımlar sağlar.

Kliniğimizde tedavi uygulamalarında bilgisayarlı planlama desteği kullanılmaktadır. Radyasyon onkoloğu, radyasyon fizikçisi ve radyoterapi teknikerleri ile ekip olarak tedavi planlaması ve uygulaması yürütülmektedir.

PET/CT

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), klinik tanı için gerekli fizyolojik bilgileri doku metabolizmasındaki değişikliklere dayalı olarak veren fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. PET'in en önemli avantajı vücutta bulunan doğal bileşenleri taklit eden pozitron yayan biyolojik radyoizotopların kullanılmasıdır. (Karbon-11, Oksijen-15, Azot-13, Flor-18 gibi)

PET, vücuda verilen özgün bir radyofarmasötik ile işaretlenmiş takipçi molekülün (genellikle bir şeker bileşeni olan F-18-FDG’nin) tüm organlardaki dağılımını gösterir. Radyoaktif takipçiler, kendisini en fazla kullanan alanlarda yani tümörlerin etrafında yoğunlaşır.  Glukoz metabolizması süresi boyunca F-18 parçalanarak, PET ünitesi tarafından algılanan pozitronlar yayar. Aynı sırada halka şeklindeki BT ünitesi, vücudun incelenen kısmının yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu X ışını görüntülerini üretir. Sonuçta ortaya tümörlerin yerlerini, boyutlarını, metabolizmasını ve yayılımını gösteren birleştirilmiş bir 'anatomo-moleküler' görüntü çıkar. Tek bir görüntüde anatomik detay ve fonksiyonel bilgi elde edilir.

PET-CT en yaygın onkolojide kullanılmakla birlikte nörolojik hastalıklarda da (demans, epilepsi, alzheimer vb.) ve kardiyolojide de erken dönemde tanı konmasına olanak sağlar.

PET - CT, akciğer kanseri, mezotelyoma, lenfoma, melanoma, baş - boyun, ince bağırsak, kalın bağırsak-kolorektal, özofagus kanserleri, meme, tiroid ve diğer endokrin tümörlerde, pankreas, karaciğer, böbrek, mesane, üreter, testis, penis ve diğer erkek genital, jinekolojik, beyin, kas - iskelet sistemi tümörlerinde kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları
 • Tedavi öncesi hastalığın yayılım derecesini belirlemede (evrelendirmede),
 • Radyoterapi (ışın tedavisi) alacak hastalarda gerçek tümör dokusunun tespit edilmesinde, tedavi planlanmasında, doğru bölgenin doğru dozda ışınlanmasında,
 • Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde (kemoterapi veya radyoterapi sonrası tümör cevabının araştırılmasında),
 • Uygulanan kemoterapinin etkinliğinin (kemosensitivite) değerlendirilmesinde,
 • Tedavi sonrası evrelendirme ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde,
 • Nüks saptanan hastaların yeniden evrelendirmesinde,
 • Metastazları bulunan ancak tümör odağı saptanmamış kanserlerde primer odağın araştırılmasında kullanılır.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Çekimden bir gün önce hasta istirahat etmeli, fiziksel aktivite gerektiren işler yapmamalıdır.
 • Şekerli yiyecek ve içecekler (meyve, meyve suları) tüketilmemelidir. Tetkik öncesi en az 6 saatlik açlık gereklidir. Hasta, özellikle kış aylarında tetkike gelirken üşümemelidir.
 • Tetkik günü ön hazırlık işlemlerinden sonra hastanın kan şekerine bakılır.
 • Hastaya bir şeker türevi olan ve pozitron ışıması yapan Flor-18 ile işaretlenmiş FDG molekülü (radyoaktif madde) damar yolundan uygulanır.
 • Verilen ilacın vücutta tam olarak yayılması için 40-60 dakika arasında beklenir. Bekleme süresince hastanın dinlenmesi, hareket etmemesi ve çok zorunlu olmadığı sürece konuşmaması gerekir.
 • Bekleme süresi tamamlandıktan sonra hasta çekim odasına alınır.
 • Toplam 12-20 dakika süre içerisinde aynı seansta hem bilgisayarlı tomografi hem de PET görüntüleri üç boyutlu olarak elde edilir.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyasyon Onkolojisi; kanserli dokunun ışınla tedavisi anlamındadır. Radyoterapi tedavisi, ileri teknolojik tedavi cihazları aracılığıyla hastalıklı bölgenin ışınlanarak tümörlü hücrelerin ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Tedaviler günlük seanslar halinde yapılır ve birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir.

Radyoterapi bir ekip işidir. Kolan Hospital Group Radyasyon Onkolojisi Bölümünde Radyasyon Onkolojisi uzman doktoru, radyofizik uzmanı, radyoterapi teknikerleri ve dozimetristlerden oluşan deneyimli bir ekip tarafından hazırlanan ve planlanan tedavi uygulanır. Tümörlü dokuya hangi dozda, ne kadar süre ile ışın verileceğine karar vermek radyoterapi sırasında erken ve uzun dönemde oluşabilecek yan etkileri takip etmek Radyasyon Onkolojisi uzmanının sorumluluğundadır. Ekibin diğer üyeleri planlanan tedavinin hastaya her gün düzenli olarak uygulanmasından ve hastanın takibinden sorumludur.

Radyoterapi tedavisi günümüzde kanser hastalarının önemli bir kısmında başarılı ile kullanılan ve yüz güldürücü bir tedavi yöntemidir.

İleri radyoterapi teknikleri, 3 boyutlu radyoterapi planlaması, IMRT (yoğunluk ayarlı radyoterapi) uygulamaları kullanılarak yapılan radyoterapi tedavisi kanser hastalığının tedavisinde etkilidir.

Baş, Boyun ve Beyin Tümörlerinde IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)

Baş-boyun tümörleri erken evrede tanı konulabilir ise genellikle cerrahi yöntemle tedavi edilir. Tümör lenf nodlarına yayılmış ise ve başkaca yüksek risk faktörleri mevcutsa ameliyat sonrası dönemde radyoterapiden de yararlanılır. IMRT bu tedavinin başarılı olmasında büyük etkendir.

Radyoterapi bazı vakalarda tek başına ama sıklıkla kemoterapi ile birlikte uygulanır.

IMRT’nin kullanıldığı hastalıklar

 • Erken evre ses teli tümörleri
 • Baş-boyun tümörleri
 • Beyin tümörleri
 • Nazofarenks kanseri
 • Yemek borusu (özefagus) kanseri
Günümüzde modern radyoterapi teknikleri ve cihazları sayesinde ışın tedavisinin oldukça azaltılmıştır. Üç boyutlu ve yoğunluk ayarlı radyoterapi ile kanserli olan bölgeye yüksek dozda ışın verilebilirken kanserli alanın çevresindeki sağlam olan doku ve organlara düşük dozlar verilebilmekte, yani bu bölgelerdeki zarar minimuma indirilebilmektedir.

Elekta Versa HD

Hastanemizin Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yeni nesil radyoterapi cihazı olan tam donanımlı Elekta Versa HD ile kaliteden ödün vermeden daha kısa sürede hedefe yönelik tedavi olanağı sunulmaktadır

 • Yüksek çözünürlüklü dinamik radyocerrahi
 • ABC Solunum Kontrolü Sistemi ile sağlıklı dokuda yüksek koruma
 • SRS ve SBRT tedavilerinde güvenilirlik, doğruluk ve güven
 • Gelişmiş donanımı ile daha kısa tedavi süresi
 • Altın Standart ile üstün plan kalitesi
 • HexaPOD 6 boyutlu masa ile hassas hasta pozisyonlama
 • CBCT ile hedef doğrulama
 • Symmetry ile gelişmiş 4D görüntü klavuzu

Elekta Versa HD, 3D Konformal, IMRT, IGRT, VMAT, SRS/SBRT gibi çeşitli radyoterapi seçeneklerini aynı platformda sunan ileri bir teknolojidir.

ABC (Active Breathing Coordinator) sistemi sayesinde solunumun sadece belirli bir sekansında ışınlama yapabilmektedir. Böylece özellikle sol meme tümörlerinde, kalbin ışın alanından daha fazla uzaklaştırılması sağlanarak kalp dozu düşürülebilmektedir ya da erken evre akciğer tümörleri veya metastazlarında, nokta atışı sırasında çok daha küçük alanlardan ışınlama yapabilmektedir. Böylece çevre normal dokuları daha iyi korunur.

Symmetry programı ile işaretleyici yerleştirmeden tedavi sırasında da solunuma bağlı hareketin anatomik takibi mümkün olmaktadır. Hasta serbest şekilde nefes alıp verirken çok küçük alanlarla ışınlama yapmak da sağlanmaktadır.

Dünyaca altın standart olarak kabul görmüş Monte Carlo Algoritma tabanlı çalışan tedavi planlama sistemi ile hastaya verilen dozlar en doğru ve en hassas şekilde hesaplanabilmektedir. 6 eksende robotik hareket eden HexaPOD masa ile hastanın pozisyonlanmasını çok hassas bir şekilde yapar, 1 mm’nin altındaki rotasyonel hataları düzelterek özellikle nokta atışı olarak da bilinen SRS/SBRT tedavilerin milimetrenin altında hassasiyet ve doğrulukla uygulanmasını sağlar.

Cihaza entegre edilmiş ilave bir yazılım ve donanım sayesinde ister tedavi sırasında ister tedaviye başlamadan hemen önce çekilebilen bilgisayarlı tomografi – CBCT görüntüleri ile tedavi edilecek saha 3 boyutlu olarak görsellenerek, tedavinin doğru yere uygulanmasını sağlamaktadır.

5 kat daha az doz sızıntısına sahip Multi Leaf Collimator yapısı sayesinde, sağlam organların radyasyondan etkilenmesini en aza indirir ve ikincil kanser oluşum risklerinde düşük değerlere sahiptir. Bu da özellikle çocukluk çağı tümörlerinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için 444 1 443

whatsappchat
sgk ve özel sağlık sigortalarına ücretsiz tedavi
whatsappchat
sgk ve özel sağlık sigortalarına ücretsiz tedavi

Özel Sağlık Sigortaları ve SGK kapsamında hizmet verilmektedir.

Şişli Kolan International Hospital Radyoterapi Merkezi
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 14 Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL
444 1 443

Radyoterapi tedavisi

Radyoterapi tedavisi, radyasyon tedavisi cihazları vasıtası ile hastalıklı bölgenin ışınlanarak tümörlü hücrelerin ortadan kaldırılması amaçlanan bir tedavi yöntemidir. Tedaviler günlük seanslar halinde yapılır ve birkaç günden haftalara kadar uzanan bir süreçte devam eder. Tedavi süresine ve şekline radyasyon onkoloğu doktor karar verir.


Radyoterapi tedavisi (ışın tedavisi - şua tedavisi) kanser hastalığında tek başına veya cerrahi/kemoterapi ile birlikte uygulanmaktadır. Radyoterapi, radyasyon onkolojisi doktoru tarafından bilgisayarlı planlama destekli bir şekilde planlaması yapılıp uygulandığında başarı oranları yükselmektedir. Bu nedenle radyoterapi tedavisinde teknoloji ve tedavi ekibi birlikteliği önemlidir.

Radyoterapi tedavisi günümüzde kanser hastalarının yaklaşık yarısında kullanılan bir tedavi yöntemidir. 3 boyutlu konformal radyoterapi planlaması, IMRT uygulamaları kullanılarak yapılan radyoterapi tedavisi kanser hastalığının tedavisinde etkilidir.

Teknolojik yeniliklerin radyoterapiye katkısı:

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda radyoterapi tedavisi sürekli güncelleniyor. Radyasyon onkoloğu gözetiminde ki uygulamalar ile tümörlü bölgeler tedavi planlama sistemleri (TPS) aracılığıyla çevre organlara zarar vermeden tedavi edilebilir. İnsan faktörü ve teknolojik gelişmeler eş güdüm ile hastaların tedavisine yardımcı olur.

Tedavi öncesi hastalıklı bölgenin bilgisayarlı tarama yöntemi ile detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda hastalıklı bölge ile normal bölge arasında ayrım yapılabilmektedir. Bu sayede ışın tedavisi sadece tümör bölgesine uygulanıp yan etkiler azaltılabilmektedir.

Her Hastaya Ayrı ve Özelleştirilmiş Tedavi:

Doktorunuz tarafından incelenen rapor ve filmler sonucunda yapılacak değerlendirme ile hastaya özgü bir tedavi planı ortaya çıkar. Radyoterapi ekibi tarafından hazırlanan bu ayrıntılı tedavi planı her gün kontrol edilen tedavi uygulamaları ile hastalığın tedavisinde kazanımlar sağlar.

Kliniğimizde tedavi uygulamalarında bilgisayarlı planlama desteği kullanılmaktadır. Radyasyon onkoloğu, radyasyon fizikçisi ve radyoterapi teknikerleri ile ekip olarak tedavi planlaması ve uygulaması yürütülmektedir.

PET/CT

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), klinik tanı için gerekli fizyolojik bilgileri doku metabolizmasındaki değişikliklere dayalı olarak veren fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. PET'in en önemli avantajı vücutta bulunan doğal bileşenleri taklit eden pozitron yayan biyolojik radyoizotopların kullanılmasıdır. (Karbon-11, Oksijen-15, Azot-13, Flor-18 gibi)

PET, vücuda verilen özgün bir radyofarmasötik ile işaretlenmiş takipçi molekülün (genellikle bir şeker bileşeni olan F-18-FDG’nin) tüm organlardaki dağılımını gösterir. Radyoaktif takipçiler, kendisini en fazla kullanan alanlarda yani tümörlerin etrafında yoğunlaşır.  Glukoz metabolizması süresi boyunca F-18 parçalanarak, PET ünitesi tarafından algılanan pozitronlar yayar. Aynı sırada halka şeklindeki BT ünitesi, vücudun incelenen kısmının yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu X ışını görüntülerini üretir. Sonuçta ortaya tümörlerin yerlerini, boyutlarını, metabolizmasını ve yayılımını gösteren birleştirilmiş bir 'anatomo-moleküler' görüntü çıkar. Tek bir görüntüde anatomik detay ve fonksiyonel bilgi elde edilir.

PET-CT en yaygın onkolojide kullanılmakla birlikte nörolojik hastalıklarda da (demans, epilepsi, alzheimer vb.) ve kardiyolojide de erken dönemde tanı konmasına olanak sağlar.

PET - CT, akciğer kanseri, mezotelyoma, lenfoma, melanoma, baş - boyun, ince bağırsak, kalın bağırsak-kolorektal, özofagus kanserleri, meme, tiroid ve diğer endokrin tümörlerde, pankreas, karaciğer, böbrek, mesane, üreter, testis, penis ve diğer erkek genital, jinekolojik, beyin, kas - iskelet sistemi tümörlerinde kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları
 • Tedavi öncesi hastalığın yayılım derecesini belirlemede (evrelendirmede),
 • Radyoterapi (ışın tedavisi) alacak hastalarda gerçek tümör dokusunun tespit edilmesinde, tedavi planlanmasında, doğru bölgenin doğru dozda ışınlanmasında,
 • Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde (kemoterapi veya radyoterapi sonrası tümör cevabının araştırılmasında),
 • Uygulanan kemoterapinin etkinliğinin (kemosensitivite) değerlendirilmesinde,
 • Tedavi sonrası evrelendirme ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde,
 • Nüks saptanan hastaların yeniden evrelendirmesinde,
 • Metastazları bulunan ancak tümör odağı saptanmamış kanserlerde primer odağın araştırılmasında kullanılır.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Çekimden bir gün önce hasta istirahat etmeli, fiziksel aktivite gerektiren işler yapmamalıdır.
 • Şekerli yiyecek ve içecekler (meyve, meyve suları) tüketilmemelidir. Tetkik öncesi en az 6 saatlik açlık gereklidir. Hasta, özellikle kış aylarında tetkike gelirken üşümemelidir.
 • Tetkik günü ön hazırlık işlemlerinden sonra hastanın kan şekerine bakılır.
 • Hastaya bir şeker türevi olan ve pozitron ışıması yapan Flor-18 ile işaretlenmiş FDG molekülü (radyoaktif madde) damar yolundan uygulanır.
 • Verilen ilacın vücutta tam olarak yayılması için 40-60 dakika arasında beklenir. Bekleme süresince hastanın dinlenmesi, hareket etmemesi ve çok zorunlu olmadığı sürece konuşmaması gerekir.
 • Bekleme süresi tamamlandıktan sonra hasta çekim odasına alınır.
 • Toplam 12-20 dakika süre içerisinde aynı seansta hem bilgisayarlı tomografi hem de PET görüntüleri üç boyutlu olarak elde edilir.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyasyon Onkolojisi; kanserli dokunun ışınla tedavisi anlamındadır. Radyoterapi tedavisi, ileri teknolojik tedavi cihazları aracılığıyla hastalıklı bölgenin ışınlanarak tümörlü hücrelerin ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Tedaviler günlük seanslar halinde yapılır ve birkaç günden birkaç haftaya kadar uzayabilir.

Radyoterapi bir ekip işidir. Kolan Hospital Group Radyasyon Onkolojisi Bölümünde Radyasyon Onkolojisi uzman doktoru, radyofizik uzmanı, radyoterapi teknikerleri ve dozimetristlerden oluşan deneyimli bir ekip tarafından hazırlanan ve planlanan tedavi uygulanır. Tümörlü dokuya hangi dozda, ne kadar süre ile ışın verileceğine karar vermek radyoterapi sırasında erken ve uzun dönemde oluşabilecek yan etkileri takip etmek Radyasyon Onkolojisi uzmanının sorumluluğundadır. Ekibin diğer üyeleri planlanan tedavinin hastaya her gün düzenli olarak uygulanmasından ve hastanın takibinden sorumludur.

Radyoterapi tedavisi günümüzde kanser hastalarının önemli bir kısmında başarılı ile kullanılan ve yüz güldürücü bir tedavi yöntemidir.

İleri radyoterapi teknikleri, 3 boyutlu radyoterapi planlaması, IMRT (yoğunluk ayarlı radyoterapi) uygulamaları kullanılarak yapılan radyoterapi tedavisi kanser hastalığının tedavisinde etkilidir.

Baş, Boyun ve Beyin Tümörlerinde IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)

Baş-boyun tümörleri erken evrede tanı konulabilir ise genellikle cerrahi yöntemle tedavi edilir. Tümör lenf nodlarına yayılmış ise ve başkaca yüksek risk faktörleri mevcutsa ameliyat sonrası dönemde radyoterapiden de yararlanılır. IMRT bu tedavinin başarılı olmasında büyük etkendir.

Radyoterapi bazı vakalarda tek başına ama sıklıkla kemoterapi ile birlikte uygulanır.

IMRT’nin kullanıldığı hastalıklar

 • Erken evre ses teli tümörleri
 • Baş-boyun tümörleri
 • Beyin tümörleri
 • Nazofarenks kanseri
 • Yemek borusu (özefagus) kanseri
Günümüzde modern radyoterapi teknikleri ve cihazları sayesinde ışın tedavisinin oldukça azaltılmıştır. Üç boyutlu ve yoğunluk ayarlı radyoterapi ile kanserli olan bölgeye yüksek dozda ışın verilebilirken kanserli alanın çevresindeki sağlam olan doku ve organlara düşük dozlar verilebilmekte, yani bu bölgelerdeki zarar minimuma indirilebilmektedir.

Elekta Versa HD

Hastanemizin Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yeni nesil radyoterapi cihazı olan tam donanımlı Elekta Versa HD ile kaliteden ödün vermeden daha kısa sürede hedefe yönelik tedavi olanağı sunulmaktadır

 • Yüksek çözünürlüklü dinamik radyocerrahi
 • ABC Solunum Kontrolü Sistemi ile sağlıklı dokuda yüksek koruma
 • SRS ve SBRT tedavilerinde güvenilirlik, doğruluk ve güven
 • Gelişmiş donanımı ile daha kısa tedavi süresi
 • Altın Standart ile üstün plan kalitesi
 • HexaPOD 6 boyutlu masa ile hassas hasta pozisyonlama
 • CBCT ile hedef doğrulama
 • Symmetry ile gelişmiş 4D görüntü klavuzu

Elekta Versa HD, 3D Konformal, IMRT, IGRT, VMAT, SRS/SBRT gibi çeşitli radyoterapi seçeneklerini aynı platformda sunan ileri bir teknolojidir.

ABC (Active Breathing Coordinator) sistemi sayesinde solunumun sadece belirli bir sekansında ışınlama yapabilmektedir. Böylece özellikle sol meme tümörlerinde, kalbin ışın alanından daha fazla uzaklaştırılması sağlanarak kalp dozu düşürülebilmektedir ya da erken evre akciğer tümörleri veya metastazlarında, nokta atışı sırasında çok daha küçük alanlardan ışınlama yapabilmektedir. Böylece çevre normal dokuları daha iyi korunur.

Symmetry programı ile işaretleyici yerleştirmeden tedavi sırasında da solunuma bağlı hareketin anatomik takibi mümkün olmaktadır. Hasta serbest şekilde nefes alıp verirken çok küçük alanlarla ışınlama yapmak da sağlanmaktadır.

Dünyaca altın standart olarak kabul görmüş Monte Carlo Algoritma tabanlı çalışan tedavi planlama sistemi ile hastaya verilen dozlar en doğru ve en hassas şekilde hesaplanabilmektedir. 6 eksende robotik hareket eden HexaPOD masa ile hastanın pozisyonlanmasını çok hassas bir şekilde yapar, 1 mm’nin altındaki rotasyonel hataları düzelterek özellikle nokta atışı olarak da bilinen SRS/SBRT tedavilerin milimetrenin altında hassasiyet ve doğrulukla uygulanmasını sağlar.

Cihaza entegre edilmiş ilave bir yazılım ve donanım sayesinde ister tedavi sırasında ister tedaviye başlamadan hemen önce çekilebilen bilgisayarlı tomografi – CBCT görüntüleri ile tedavi edilecek saha 3 boyutlu olarak görsellenerek, tedavinin doğru yere uygulanmasını sağlamaktadır.

5 kat daha az doz sızıntısına sahip Multi Leaf Collimator yapısı sayesinde, sağlam organların radyasyondan etkilenmesini en aza indirir ve ikincil kanser oluşum risklerinde düşük değerlere sahiptir. Bu da özellikle çocukluk çağı tümörlerinde önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için 444 1 443


Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var