Kolan Hospital

Transfüzyon Merkezi

Transfüzyon Merkezi

Kolan Hospital Kan istasyonunda hastanemizde yatan hastaların kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını güvenli ve hızlı bir biçimde üstün teknoljiyi kullanarak sağlamak amacıyla 24 saat kesintisiz hizmet veren bir bölümdür.

Hastalarımızda kan ihtiyacı olduğunda gerek hasta yakınları gerekse bizler tarafından uygun gruptan ve gerekli ön koşulları taşıyan gönüllü kan vericiler (Donör adayları) bulunmakta ve kan istasyonumuza gelmeleri istenmektedir.

Kan vericiler ile ilk görüşme yapıldıktan sonra kendilerine doldurmaları için bir "Donör Anket Formu" verilmektedir. Tansiyon, nabız, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmaktadır, buraya kadar geçen aşamalarda donör olmaya engel bir durumla karşılaşılmadığı takdirde donör adayımızdan gerekli testlerin yapılması için kan örnekleri alınmaktadır. Testlerin amacı kan verecek olan donörün sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir gelişmeye sebep olmamak ve kan verilecek hastanın sağlığı açısından ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerin (Enfeksiyon hastalığı bulaşması, Kan uyuşmazlığı reaksiyonları vs.) önüne geçilmesidir.

Donörlerimize uygulanan testler:

  • Kan grubu
  • Tam kan sayımı
  • Anti HBC total
  • Anti-HCV
  • Anti-HIV
  • HbsAg
  • VDRL
  • Cross-Match (Donör kanının kanı alacak hastaya uygunluğun kanıtlanması için)

Test sonuçlarında bir olumsuzluk olmaması durumunda donörümüzden ya hemen kan alınmakta, ya da ameliyat tarihinde kan alınmak üzere kendisine randevu verilmektedir.


Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var