Kolan Hospital

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kolan Hospital Group Kardiyoloji Bölümünde; kalp sağlığını korumak, kalp ve damar hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla uluslararası standartlarda donanım ve altyapıyla hastalara üst düzeyde hizmet sunulmaktadır.

Çocuk Kardiyolojisi bölümünün de katkılarıyla birlikte yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanmış bulunmaktadır.

Kardiyoloji bölümü; kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

 • Akut koroner sendrom
 • Anevrizma
 • Aort hastalıkları (anevrizma, aort disseksiyonu, Aort kapak darlığı, Aort kapak yetersizliği)
 • Aritmi
 • Ateroskleroz (damar sertleşmesi)
 • Atrial fibirlasyon
 • Atrioventriküler bloklar, atrio-ventriküler düğüm hastalığı
 • Bacak damar hastalıkları
 • Damar tıkanıklığı
 • Dilate kardiyomiyopati
 • Göğüs ağrıları
 • Hasta sinüs sendromu (sinüs düğümü hastalığı)
 • Hipertansiyon
 • Kalbin ileti sistemi hastalıkları
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kalp krizi
 • Kalp yetmezliği
 • Karotis (şah damarı) hastalığı
 • Koroner arter hastalığı
 • Mitral kapak hastalıkları
 • Miyokardit
 • Pulmoner kapak hastalıkları
 • Raynaud fenomeni
 • Renal arter hastalığı
 • Romatizmal kalp hastalığı (romatizmal ateş)
 • Triküspit kapak darlık ve yetersizliği
 • Yetişkin doğumsal kalp defektleri
 • Yetişkin yaşlara gelmiş kişilerde doğumsal kalp hastalıkları


İnvaziv Kardiyolojik Yöntemler

Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi

Kalbin kendi kas dokusunu besleyen damarlara “koroner damarlar” adı verilmektedir. Koruyucu önlemler alınmasına karşın, koroner damarlarda darlık olduğunu düşündüren yakınmalar varsa ya da ön testlerde (egzersiz testi, stresekokardizografi, talyum testi vb.) bozukluk saptanırsa kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi yapılarak bu darlığın yeri ve derecesi tespit edilir. Kritik darlık tespit edilmesi durumunda tedavi seçenekleri balon anjiyoplasti-stent veya by-pass ameliyatı olabilir.

Kolan Hospital Group Anjiografi Laboratuarında kasık (femoral arter) ve el bileği (radyal arter) üzerinden koroner anjiyografi güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Balon Anjiyoplasti-Stent Uygulaması
Koroner damarlarda tespit edilen darlıkların Anjiografi laboratuarında, damar içine yerleştirilen bir balon ve/veya stent ile açılması işlemidir. Hasta bir gece takip edildikten sonra komplikasyonların olmadığı durumlarda taburcu edilebilmekte ve kısa sürede eski faaliyetlerine dönebilmektedir.

Kalp krizi (Akut Miyokard İnfarktüsü) sırasında; Acil Koroner Balon ve Stent Girişimi

Kalp krizi, koroner damarların ani olarak tıkanması ile ortaya çıkmaktadır. Koroner damarın tıkanması ile kalp kas dokusu hasarlanır. Bu hasarın en az olması için acil olarak pıhtı eritici (trombolitik) ilaçlar ya da balon ve stent uygulaması yapılmalıdır. Bölümümüzde bu tedavi yöntemlerinin her ikisi de başarı ile uygulanmakta ve sonrasında hastalar,  tekrar stabil hale gelinceye kadar koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir.

Kateter yöntemi ile Patent Foramen Ovale´nin (PFO) kapatılması

PFO, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvarda doğumdan sonra kapanması gereken zarın yetersiz kapanmasına bağlı oluşan valf tarzında deliktir. PFO varlığında öksürme, aksırma, ıkınma gibi göğüs içi basıncını artıran durumlarda valf açılabilir ve kan kulakçıklar arasında geçiş yapabilir.  Kan akciğerin filtre sisteminden geçmeden PFO aracılığıyla sağ kulakçıktan sol kulakçığa geçtiğinde kandaki küçük pıhtılar beyne ve diğer organlara giderek inmeye ve organlarda enfarktüse neden olabilir. Bölümümüzde PFO anjiyografiye benzer bir yöntemle anjiyografi laboratuarımızda kapatılabilmektedir.

Geçici Kalp Pili

Bazı durumlarda kalpde geçici olarak bloklar veya kalp atım hızında ciddi yavaşlamalar gelişebilir. Bu durumlar bazen kendiliğinden düzelir. Düzelinceye kadar hastanın ritmini sürdürebilmek ve hayatını devam ettirmek için anjiyografiye benzer şekilde kasık veya boyun toplardamarı üzerinden geçici kalp pili takılabilmektedir.
Non-Invaziv Kardiyoloji (link tıklandığında alt metin açılacaktır.)

Ritm Holter Uygulaması

Kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi bu bölümde planlanır. Tanı için ritim bozukluğu anında EKG kaydı gerekir. Bu amaçla Ritm Holter kullanılır. Kalp pili hastalarının takibi ve pil kontrolleri de burada yapılır.

Kateter Ablasyon

Taşikardi yapan farklı türde ritim bozuklukları vardır. Bu bozukluklar kalbin değişik bölgelerindeki elektriksel anormalliklerden kaynaklanır. Normal kalpte olmaması gereken bir doku anormal elektrikten sorumludur. Koroner anjiografide olduğu gibi kasık damarlarından kalbe ilerletilen kateter ismi verilen tellerle bu dokular bulunup yok edilir. Bu işlem kateter ablasyon olarak isimlendirilir. Anormal dokunun yok edilmesi amacıyla radyofrekans veya soğutma sistemi kullanılır.

Kateter ablasyon elektrofizyoloji cihazı ile yapılır. Takip amaçlı olarak bir gece yatış gerektiren bir işlemdir. Lokal anestezi ile yapılır. Birçok ritim bozukluğu için yüksek başarı oranı ile uygulanır.

Transtorasik (göğüs üzerinden yapılan) Ekokardiyografi

Bir jel ile göğüs duvarının üzerinden ultrasona benzer cihazla yapılan incelemedir. Bizzat kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan bu işlem ile kalp duvarları, kalp kapakçıkları, büyük damarları incelenebilir. İşlem sırasında röntgen ışınına maruz kalınmaz. Her yaştan insanda hiçbir yan etkisi olmaksızın uygulanabilir.

Bu işlem sayesinde;

 • Kalp kapak fonksiyonları
 • Nefes darlığı nedenleri
 • Kalp ritim bozukluğu nedenleri
 • Geçirilmiş ciddi kalp kası enfarktüsü (kalp kası ölümü) nedenleri
 • Ciddi koroner damar tıkanıklıklarının ön tespiti yapılabilir.


Transözofajiyal Ekokardiyografi

Gastroskopiye benzeyen bir tetkiktir. Eko cihazının probu ağızdan yutularak yemek borusu vasıtası ile kalbin ultrasonunu çekmektedir. Bu şekilde yapılan incelemede kalp içi boşluklar, kalp kapakçıkları arada akciğer olmadığı için çok daha iyi değerlendirilebilir. Bazı durumlarda göğüs üzerinden yapılan incelemede çok yetersiz görüntü alınması durumunda da uygulanabilir.

Efor Testi

Koroner arter hastalıklarının ortaya çıkarılmasında, efor kapasitesinin tespitinde, bilinen koroner damar hastalıkları olan kişilerin rutin kontrollerinde kullanılan bir testtir.
Bu test deneyimli bir hemşire ve kardiyoloji uzmanı gözetiminde yapılmaktadır.

Belirli kurallara uygun şekilde hızlandırılan ve eğimi arttırılan bant üzerinde yürütülen hastanın sürekli EKG ve düzenli kan basıncı ölçümü yapılır.

Stres Ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi, egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır.

Detaylı bilgi için 444 1 443