Kolan Hospital

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme

Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme

Nükleer Tıp, radyoaktif bileşenler kullanılarak hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı bilim dalıdır. Kolan Hospital Group Nükleer Tıp Bölümünde, nükleer tıp görüntüleme yöntemleri ile organ fonksiyonlarının incelenmektedir.

Nükleer Tıp ve Moleküler Bölümü, pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET-CT), tüm nükleer tıp tetkiklerinin yapılabildiği gamma kamera bölümü, efor-farmakolojik stres testi ve kemik yoğunluğu ölçümü bölümlerini içermektedir. Teknik donanım, Siemens Biograph mCT, E-soft bilgisayar sistemleri ile desteklenmiş Siemens gama kameralar, bilgisayarlı efor testi cihazı, Lunar DPX kemik dansitometrisi ve nükleer tıp laboratuvarı yardımcı ekipmanlarından oluşmaktadır.

Nükleer Tıp Bölümümüzde Uygulanan Testler;

Enfeksiyon Görüntüleme

 • İşaretli lökosit sintigrafisi

TÜMÖR GÖRÜNTÜLEME

 • F-18 FDG onkolojik PET/CT
 • F-18 NAF tüm vücut kemik tarama PET/CT
 • I-131 tüm vücut tarama sintigrafisi

KARDİYOLOJİ

 • Eforlu miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri ile)
 • Farmakolojik stres miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)

İSKELET SİSTEMİ

 • Tüm vücut kemik sintigrafisi
 • Üç fazlı kemik sintigrafisi

GENİTOÜRİNER SİSTEM

 • Diüretikli dinamik böbrek sintigrafisi (Tc-99m MAG3, Tc-99m DTPA Renal kortikal (parankim) sintigrafi (statik böbrek sintigrafisi, Tc-99m DMSA)
 • Kaptoprilli böbrek sintigrafisi (MAG3- DTPA)
 • İndirekt sistosintigrafi
 • Direkt sistosintigrafi
 • Testis sintigrafisi

SİNDİRİM SİSTEMİ

 • Gastroözefagial reflü sintigrafisi
 • Ektopik mide mukozası (Meckel divertikülü) araştırması
 • Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)
 • Mide Boşalma Çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)
 • Karaciğer kan havuzu SPECT (Tc99m RBC)
 • Tükürük bezi sintigrafisi

SOLUNUM SİSTEMİ

 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

 • Beyin perfüzyon SPECT
 • F-18 FDG beyin PET/CT

HEMATOLOJİ

 • Lenfosintigrafi
 • Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)

ENDOKRİN SİSTEM

 • Hipertiroidizm tedavisi

DİĞER İNCELEMELER

 • Dakriosintigrafi
 • Kemik yoğunluğu ölçümü


Radyoaktif İyot Tedavisi

Halk arasında "atom tedavisi” olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisi tüm dünyada 60 yılı aşkın süredir kullanılan etkinliği ve güvenilirliği kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. Kapsül veya sıvı olarak ağızdan alınan radyoaktif iyot, sindirim sisteminde emildikten sonra tiroid bezi hücrelerinde tutulur ve yaydığı radyasyon tiroid bezinde hızlı çalışan hücrelerin harap olmasını sağlar.

Radyoaktif İyot tedavisi öncesi hazırlıkta uyulması gereken kurallar:

 • Uygulama öncesi 4-6 saat açlık gerekmektedir. Ancak su içebilirsiniz.
 • İçerisinde iyot olan veya tiroid metabolizmasını etkileyebilen bazı ilaçların tedavi öncesi aşağıda belirtilen sürelerde kullanılmaması tedavi etkinliğinizin artmasını sağlayacaktır.
 • Guatr tedavisinde kullanılan ilaçlar (propycil, tiramozol) (3-5 gün)
 • Amiodarone (12-24 hafta)

Radyoaktif iyot, kapsül halinde ya da bir bardak su içerisinde sıvı formda, Nükleer Tıp doktoru tarafından hastaya içirilir.

İlacı içtikten iki saat sonra yemek yenebilir. Tükürük bezlerinin radyoaktif iyottan etkilenmemesi için ilk 24 saatten sonra bir-iki gün limon, şeker emip, sakız çiğnenmeli, bol miktarda su, meyve suyu vb. tüketilmelidir. Sık sık idrar yapılmalı ve tuvalete bolca su dökülmelidir. Tuvaletten sonra eller bol suyla yıkanmalı, her gün duş alınmalıdır, iç çamaşırı, çorap, baş örtüsü dahil olmak üzere her duştan sonra tüm kıyafetler değiştirip, temizlerini giyilmelidir.

Radyoaktif iyot; vücuttan çoğunlukla idrar, daha düşük oranlarda ise tükürük, ter ve dışkı ile atılmaktadır. Ağız yoluyla alınan iyodun önemli bir kısmı tiroid bezi tarafından tutulmaktadır. Vücudun diğer kısımlarında tutulan iyot miktarı ise düşük olup, dokulara zararı bildirilmemiştir.

İşaretli Lökosit Sintigrafisi
Bölümümüzde, Türkiye’de az sayıdaki merkezde yapılabilen işaretli lökosit sintigrafisi deneyimli ekibimiz tarafından rutin olarak uygulanmaktadır. Bu tetkik ile nedeni bilinmeyen ateş olgularında enfeksiyon odaklarının saptanması, protez, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tespiti mümkün olmaktadır.

Böbrek Sintigrafisi

 • Dinamik Böbrek Sintigrafisi
 • Statik Böbrek Sintigrafisi

Dinamik Böbrek Sintigrafisi: DTPA, MAG3 ya da EC kullanılarak yapılır. Bu tetkik ile böbreklerin kanlanması, süzme fonksiyonu ve birbirine oranla çalışma yüzdeleri (rölatif-split böbrek fonksiyonları) saptanır. Statik Böbrek Sintigrafisi: Sık idrar yolu enfeksiyonu, pyelonefrit, reflü (mesaneden böbreklere idrar kaçması) ya da böbrek yerleşim anormalliği olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Bu tetkik ile böbreklerin işlev gören dokusunda kayıp olup olmadığı, böbreklerin birbirine oranla çalışma yüzdeleri (rölatif-split böbrek fonksiyonu) saptanır.

Kemik Sintigrafisi

Sıklıkla ortopedik yaralanmalar, kırıklar, tümörler veya açıklanamayan ağrıları değerlendirmede kullanılır. Kemik sintigrafisi ile tek bir enjeksiyonla tüm vücut kemikleri değerlendirilir. Radyoaktif bileşik damar içine enjekte edildikten sonra kan yoluyla yumuşak dokuya geçer, zamanla iskelet sistemi tarafından tutulur. Bu testin yapılma nedenine bağlı olarak ağrının olduğu sahada kan akımı ve yumuşak doku safhasının değerlendirilmesi amacıyla enjeksiyon anı ve ilk 5 dakikalık görüntüler kaydedilir. Kemik dokunun görülebilir hale gelmesi için enjeksiyondan sonra genellikle 2-3 saat beklenmelidir. Bekleme süresi tamamlandıktan sonra tüm vücut taraması yapılır. Tetkik öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. Ancak enjeksiyon ile görüntülemenin yapılacağı zaman aralığında mümkün olduğunca fazla miktarda sıvı (her türlü içecek) içilmelidir. Bu radyoaktif bileşiğin yumuşak dokudan atılmasını, kemiklerin daha net olarak görüntülenmesini sağlar. Görüntülemeden hemen önce mesane boşaltılmalıdır.

Tiroid Sintigrafisi (Tc-99m)

Tiroid bezinin büyüklüğü, yerleşimi, yapısı ve fonksiyonu hakkında bilgi verir. Damar içine bir radyoaktif madde olan teknesyum perteknetat (Tc-99m) verilir, 15-20 dakika sonra çekime başlanır. Çekim yaklaşık 15-20 dakika sürer.

Miyokard Perfüzyon (Kalp) Sintigrafisi

Sol kalp kasını besleyen koroner damarlarda tıkanıklık olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılan istirahat ve efor sonrası görüntülerin alındığı iki aşamalı bir testtir. Efor, koşu bandında yürüme şeklinde veya egzersiz yapamayan hastalarda kalp hızını artıran ilaçlarla (farmakolojik) yapılır. Kalbin dinlenme durumundaki kan akımını değerlendirmek amacıyla kalp kasları tarafından tutulma özelliğine sahip radyoaktif bileşik damar yolundan enjekte edilir. Yaklaşık 45-60 dakikalık bekleme periyodundan sonra görüntüleme, daha sonra ise efor testi yapılır. Koşu bandında yapılan egzersizde hedef kalp hızına (yaşa bağlı olarak değişmektedir) ulaşıldığında, radyoaktif bileşik damar yolundan enjekte edilir. Testin egzersiz bölümü tamamlandıktan 30 dakika sonra ikinci görüntüleme yapılır. Çekim süresi yaklaşık 20 dakikadır. Bu iki görüntüleme bulguları karşılaştırılır. Tetkik öncesi hasta aç olmalıdır. Doktorun bilgisi dahilinde, kullanılan herhangi bir ilacın kesilmesi ya da dozunun değiştirilmesi gerekebilir.

PET/CT Görüntüleme Teknolojisi
PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), klinik tanı için gerekli fizyolojik bilgileri doku metabolizmasındaki değişikliklere dayalı olarak veren fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. PET'in en önemli avantajı vücutta bulunan doğal bileşenleri taklit eden pozitron yayan biyolojik radyoizotopların kullanılmasıdır. (Karbon-11, Oksijen-15, Azot-13, Flor-18 gibi)

PET CT hakkında detaylı bilgi için PET CT bölümünü ziyaret ediniz.

Detaylı bilgi için 444 1 443


Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var