Kolan Hospital

Üroloji

Üroloji

Kolan Hospital Group Üroloji bölümü, yetişkin ve çocuk hastalara tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen hekim kadrosu ile muayene, tetkik ve tedavi hizmeti vermektedir.

Üroloji bölümünde, kadın ve erkeklerin idrar üretim ve boşaltım sistemlerinin (böbrekler, iç idrar kanalları, mesane, prostat ve dış idrar kanalı) rahatsızlıklarının yanı sıra, erkek üreme ve cinsel hastalıklarının teşhisi ve cerrahi tedavileri gerçekleşmektedir.

Üroloji Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

Böbrek ve İdrar Kanalı Taşları

Böbrek ve idrar kanalı taşlarının tedavisinde kullanılan endoskopik yöntemlerin tamamı (Fleksible/Semi-Rijid Üreterorenoskopi, Perkütan Nefrolitotomi (PNL), ESWL) Kolan International Hospital'de başarı ile uygulanmaktadır. ESWL yöntemi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kısırlık (İnfertilite)


Varikosel

Varikosel, testislere giden damarların genişlemesi, varisleşmesidir. Varikosel, spermin taşındığı yolda tıkanıklık ve iltihap gibi çözümü olan nedenlere bağlı olabileceği gibi testis kanseri, beyin tümörü (prolaktinoma) gibi ciddi hastalıklara da bağlı olabilir.


Cinsel Yolla Bulaşan HastalıklarPenis ve Sünnet Derisi HastalıklarıCinsel Fonksiyon BozukluklarıVazektomi

Erkeğin üreme yollarının cerrahi operasyonla bağlanmasıdır. Uygulamadan sonra erkeğin gebe bırakma olasılığı ortadan kalkar. Bu operasyon, erkeğin cinsel hayatında değişiklik yaratmaz.


Penil Protez İmplantasyonu

Penis protezi ya da halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu penis sertleşmesini doğal yolla gerçekleştiremeyen ve daha basit tedavilere cevap vermeyen erkeklerde uygulanan bir cerrahi yöntemdir.


Böbrek tümörü

Böbrek kanseri, böbrek hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan kitledir. Bu kitle yapı ve fonksiyon olarak normal böbrek dokusundan farklıdır.

 • Benign (İyi huylu tümörler)

Böbrek kistleri, iyi huylu tümörlere örnek verilebilir.

 • Genellikle hayati tehdit oluşturmazlar.
 • Tedavi edildiklerinde ya da cerrahi olarak alındıklarında tekrar oluşmazlar.
 • Çevre dokulara ve vücudun diğer organlarına yayılım göstermezler.
 • Malign (Kötü huylu tümörler)
 • Hayati tehdit oluşturabilirler.
 • Cerrahi olarak alınsa bile tekrar büyüyebilirler.
 • Çevre dokulara zarar verebilir ve çevre dokulara geçiş gösterebilirler.
 • Vücudun diğer bölümlerine yayılım gösterebilirler.


Mesane tümörü


Testis (Yumurtalık) tümörü

Testiste herhangi bir kitle veya sert bir oluşum tespit edildiğinde tümör olabileceği akla gelmeli ve gerekli muayene ve tetkikler mutlaka yapılmalıdır.


Prostat tümörü

Prostat kanserleri erkeklerde en sık görülen kanserlerdir. Erkeklerde akciğer kanserlerinden sonra ikinci sırada ölüme neden olan kanser türüdür. 50 yaşın altında çok nadirdir. Genellikle 70 yaşından sonra görülür ve yaş ilerledikçe sıklığı artar.


Prostat Cerrahisi

 • Lazer Prostatektomi:

İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde son yıllarda oldukça etkin bir tedavi alternatifi haline gelen GreenLight-Yeşil Işık-Lazer yöntemi başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 • TUR-prostatektomi

Endoskopik (kapalı) olarak uygulanan bu yöntemde de üretradan (dış idrar kanalı) girilerek prostatın olduğu bölgeye ulaşılır ve prostat bir elektrokoter ile kesilerek dışarı alınır. Hastanemizde standart TUR-P ameliyatının yanında gereken olgularda Bipolar-Plazmakinetik TUR'da uygulanmaktadır.

 • Açık prostatektomi

İleri derecede büyük prostat büyümelerinde ve dış idrar yolu darlığı veya büyük mesane taşlarının varlığı nedeniyle TUR-P ameliyatının mümkün olmadığı olgularda uygulanmaktadır.


Prostat İyi Huylu Büyümesi (BPH)


Yaşlanan erkeğin en sık görülen hastalıklarından biri iyi huylu prostat büyümesidir. Elli yaşını geçen erkeklerin yarısı bu nedenle ya ilaç tedavisi almakta ya da ameliyat olmaktadır.

Lazer prostatektomi: İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde son yıllarda oldukça etkin bir tedavi alternatifi haline gelen GreenLight-Yeşil Işık-Lazer yöntemi başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

TUR-prostatektomi:
Endoskopik (kapalı) olarak uygulanan bu yöntemde de üretradan (dış idrar kanalı) girilerek prostatın olduğu bölgeye ulaşılır ve prostat bir elektrokoter ile kesilerek dışarı alınır. Hastanemizde standart TUR-P ameliyatının yanında gereken olgularda Bipolar-Plazmakinetik TUR'da uygulanmaktadır.

Açık prostatektomi: İleri derecede büyük prostat büyümelerinde ve dış idrar yolu darlığı veya büyük mesane taşlarının varlığı nedeniyle TUR-P ameliyatının mümkün olmadığı olgularda uygulanmaktadır.


Füzyon Prostat Biyopsi


Erkeklerde en sık görülen kanserler arasında ilk sırada yer alan prostat kanserinin doğru ve kesin tanısı için biyopsi yapılması gerekir. Prostat kanserinin kesin tanısı için gerekli olan biyopsi uygulaması, gelişen teknolojik olanaklarla birlikte farklı bir noktaya ulaşmıştır. Yani klasik prostat biyopsisi, günümüzde hasta konforuna yönelik teknolojik yenilikler ve ileri düzeyde bazı uygulamalarla yerini, "füzyon biyopsi" ye bırakmıştır.

Özellikle, bazı agresif seyirli prostat tümörlerinin atlanmasını önleyen ve hastadaki kanser odağının doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayan füzyon biyopsi öncesi hastalara multiparametrik prostat MR’ı çekilir. MR’daki görüntülerden, prostat kanseri açısından şüpheli alanlar belirlenerek MR görüntüleri üzerinde işaretleme yapılmakta ve ardından ikinci aşamaya geçilmektedir. Bu aşamada hastanın uyutulması sağlanıp makat bölgesine ultrason probu yerleştirilerek ultrason ve MR görüntüleri eşleştirilir. Normalde ultrason ile seçilemeyen prostat kanseri alanları bu sayede görünür hale gelmektedir. Füzyon biyopsi uygulaması, özellikle prostat kanseri açısından riskli alanlar ile tümörün hedeflenmesiyle, gerekli doku hücrelerinin alınmasını sağlamaktadır.

Bu yöntem sayesinde, başta agresif seyirli (hızlı ilerleyen) kanserler olmak üzere tüm prostat kanserleri daha yüksek oranda doğru tanı ile belirlenebilmektedir.

Prostat Füzyon Biyopsi’nin üstünlükleri nelerdir?

 • Tümör riski taşıyan alanlardan minimal sapma ve hatayla örnekleme yapılır.
 • Tekrarlayan biyopsi gereksinimi azalır.
 • Körleme yapılan standart biyopsinin aksine, multiparametrik MR’da kanser şüphesi taşıyan lezyonlardan doğrudan biyopsi yapılabilir.
 • Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.
 • Ultrasonla görüntülenemeyen, teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almaya olanak tanır.


Ürolojik enfeksiyonlar (sistit, prostatit, üretrit)


Kadın ve erkekte idrar kaçırma problemleri ve tedavisi (İnkontinans)

Sosyal ve hijyenik koşulları ağırlaştıran kontrol dışı idrar tutamama (kaçırma) durumudur. Kadınlarda %15-%50 arasında değişen oranlarda stres inkontinans olduğu bilinmektedir. Orta yaşın üzerindeki kadınlarda daha fazla inkontinans sorunu görülmektedir. Söz konusu problem hangi yaşta olursa olsun tedavi edilebilen, çözümü olan bir durumdur.

Testis Hastalıkları

 • İnmemiş testis


Hidrosel

Erkek üreme organı olan testisin koruyucu kılıfının tabakaları arasındaki sıvı miktarının normalin üzerine çıkması durumudur. Medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.


Spermatosel

Spermatosel; içinde sütümsü renkte sıvı bir madde bulunan kese şeklindeki bir oluşumdur. İçindeki sıvıda sperm bulunabildiği için “spermatik kist” olarak da adlandırılır. Testisten ayrı, testisin üst kutbuna komşu “epididim” adı verilen sperm taşıyıcı kanalda yerleşim gösterir. Erişkinlerde yapılan skrotal ultrasonografi uygulamalarında yüzde 30’lara varan oranda saptanabilmektedir.


Testis Enfeksiyonu ( Orşit) ve Epididim enfeksiyonu (Epididimit)

Epididimin enfeksiyonuna “epididimit”, testisin enfeksiyonuna “orşit” adı verilir. Bu iki organın enfeksiyonu uygun antibiyotik tedavisi ile hızla tedavi edilir, fakat kısırlık gibi potansiyel komplikasyonlarından dolayı erken tanı ve tedavisi gereken enfeksiyonlardır.


Androloji

Erkek üreme sistemi, erkek veya kadın cinsel sağlığını etkileyen tüm bozuklukların yanı sıra, erkekte yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan değişiklikleri de inceleyen bir bilim dalıdır. Androloji alanına giren rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi, Üroloji Kliniği bünyesinde ayrı bir disiplin kapsamında değerlendirilmekte ve tedavide en modern yöntemler ve teknoloji kullanılmaktadır.

Kısırlık ile ilgili tanı ve tedavi sürecinde Tüp Bebek Merkezi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla çalışılmaktadır. Kısırlık ile ilgili tüm tedaviler, ekip çalışması ile yürütülmekte, mikrocerrahi varikoselektomi ve mikro-tese (mikrocerrahi yöntemle testislerden sperm bulma) gibi modern cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Androloji alanında tanı ve tedavisi yapılan rahatsızlıklar

 • İnfertilite (Kısırlık)
 • Varikosel
 • Mikrocerrahi Varikoselektomi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Penis ve Sünnet Derisi Hastalıkları Hemospermi
 • Prematür Ejakülasyon (Erken/Hızlı/Çabuk boşalma)
 • Ejekülasyon orgazm bozuklukları (Erken boşalma hariç)
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Vazektomi
 • Cinsiyet Belirsizliği (İntersex)
 • Penil Protez İmplantasyonu
 • Testis Hastalıkları
 • Hidrosel
 • Spermatosel
 • Testis ve epididim enfeksiyonu

Cinsiyet Belirsizliği (İnterseks)

Doğan bebeğin dış genital organlarında belirsizlik olması, yani kız-erkek ayrımının yapılamaması ya da karşı cinse ait belirtileri taşımasına “interseks” adı verilir. Bu tip bozuklukların sebebi; kromozom bozuklukları, bazı hormonların eksik ya da fazla olması ve gebelikte kullanılması sakıncalı ilaçlara maruz kalma sayılabilir.  Bu tip hastalar yeni doğan uzmanı, çocuk endokrinoloğu, çocuk üroloğu, çocuk psikiyatristi ve genetik uzmanından oluşan bir ekip tarafından en kısa sürede değerlendirilmelidir. Bu değerlendirilmenin sonucunda çocuğun hangi cinsiyete daha yakın olduğu belirlenmeli ve hangi cinsiyette devam edilmesinin kararı verilmelidir. Bu karar verildikten sonra bebek ya da çocukta cinsiyeti düzeltici birtakım tedavi ve ameliyatlar uygulanmalıdır. Bu tip tedavilerin çocuğun cinsel kimliğinin oluşmasından önce tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde çocukta psikolojik yan etkiler kaçınılmaz olacaktır.


Detaylı bilgi için 444 1 443