Kolan Hospital

Biyokimya

Biyokimya

Hastalıkların tarama, tanı, tedavi ve takip süreçlerinde laboratuvar testlerinin yeri oldukça önemlidir. Laboratuvar testi, doktorun klinik kararında önemli rol oynar. Tıbbi laboratuvar hizmetinin güvenilir, ulusal-uluslararası klinik laboratuvar standartlarına uygun ve izlenebilir olması gerekir.

Kolan Hospital Group merkez laboratuvarımız hastane otomasyon sistemi ile tam entegre otoanalizörleri ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Laboratuvarımız bünyesinde bulunan cihazlarda çalışılan tüm testlerin analitik güvenilirliği; iç kalite kontrol çalışmaları ile günlük olarak, bağımsız uluslararası denetçi kuruluşların (RIQAS, EUCAST) dış kalite kontrol programları ile aylık periyodlarla değerlendirilebilmektedir. Laboratuvar cihazlarımızda ölçüm doğruluğu yüksek, karşılaştırılabilir ve yeniden üretilebilir test sonuçları elde edilmektedir.

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen testlerin analizleri yapılmaktadır.

 • Rutin Biyokimya Testleri (Karbonhidrat Ve Lipid Metabolizma Testleri, Enzimler, Mineraller, Elektrolitler, Spesifik Serum Proteinleri)
 • Hematoloji Testleri (Tam Kan Sayımı)
 • Koagülasyon Testleri (PT, APTT, D-Dimeri Fibrinojen)
 • Vitamin Testleri
 • Alerji Testleri
 • Otoantikorlar Ve Diğer Romatolojik Testler
 • Tümör Belirteçleri
 • Gebelik Trimester Spesifik Tarama Testleri
 • İlaç Düzeyleri Ve Toksikolojik Analizler
 • Endokrin Dinamik Testler, Uyarı Testleri (OGTT)
 • İdrar Ve Diğer Vücut Sıvılarının Biyokimyasal Analizleri
 • Seroloji Testleri (HIV, Hepatitler, Rubella, Toxoplazma Serolojisi)
 • Kan Gazları

Detaylı Bilgi için 444 1 443