Kolan Hospital

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Kolan Hospital Group Göz Hastalıkları Bölümünde güncel teknoloji ürünleri kullanılarak hizmet verilmektedir.

Göz Hastalıkları Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

 • Ani görme kaybı
 • Diyabetik Retinopati
 • Görme kusurları
 • Göz nakli
 • Göz tansiyonu (Glokom)
 • Göz yaralanmaları ve tedavi seçenekleri
 • Göz ve Göz Kapağı Estetiği
 • Katarakt
 • Kornea Hastalıkları
 • Keratokonus (Kornea dikleşmesi)
 • Kuru göz hastalığı (Dry eye)
 • Oftalmik Plastik Cerrahi
 • Retina hastalıkları
 • Sarı nokta hastalığı (Makula dejenerasyonu)
 • Şaşılık
 • Yaşa bağlı yakını görememe sorunu (Presbiyopi)Katarakt ameliyatları (Fako emülsifikasyon)

Dikişsiz, damla anestezili, katarakt cerrahisi ve göz içi lens uygulamasıdır.


Refraksiyon (kırma) kusurları

 • Kırma kusurlarının tespiti, gözlük ve kontakt lens verilmesi
 • Kornea topografileri
 • Öncül dalga (wavefront)
 • Oküler cevap analizörü
 • Ön segment OCT tetkikleri


PRK, LASIK, LASEK, EPİ-LASIK, INTRALASE İLE LASIK, CK (Konduktif Keratoplasti) ameliyatları.Kornea hastalıkları

 • Konfokal mikroskopi
 • Ön segment OCT
 • Kornea topografisi
 • Tam kat ve lameller kornea nakli
 • Yapay kornea (Boston tipi keratoprotez) ameliyatları


Kontakt Lens ve Keratokonus

 • Yumuşak, sert ve hibrid keratokonus kontakt lensi
 • Cross-linking
 • Kornea içi halka implantasyonu


Çocuk Göz Hastalıkları

 • Şaşılık
 • Göz tembelliği tedavisi
 • Hess perdesi
 • Ortoptik tedavi
 • Nörovizyon tedavisi


Glokom

 • Görme alanı incelemesi
 • Oküler Cevap Analizörü (ORA), OCT ve HRA ile optik sinir başı incelemeleri
 • Filtrasyon ve seton (tüp) cerrahileri
 • SLT
 • Endoskopik siklofotokoagulasyon.


Oküloplastik Cerrahi ve Orbita (göz çukuru) Cerrahisi

 • Göz çevresi estetik cerrahileri
 • Şaşılıkta, kapak spazmında ve estetik amaçlı olarak botoks uygulamaları
 • Retina hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Maküla hastalıkları ve diyabetik retinopatinin FFA, ICG, OCT ile tanı ve takibi
 • Anti-VEGF enjeksiyonları
 • Vitreoretinal cerrahi ile tedavisi
 • Nörooftalmoloji
 • Göz ve merkezi sinir sisteminin ortak hastalıklarının tanı ve tedavisiNörovizyon tedavisi.
 • Oküler onkoloji
 • Göz, göz çevresi ve kapak tümörlerinin tanı ve tedavileri
 • Optik, refraksiyon ve görme rehabilitasyonu
 • Uvea-Behçet Hastalığı
 • Oküler Travma
 • Oküler enfeksiyon


Detaylı bilgi için 444 1 443