Kolan Hospital

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Girişimsel radyoloji, tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olup, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Girişimsel radyolojik tedavilerde, işlemlerin çeşitliliği, karmaşıklığı ve derinliği son zamanlarda çok artmıştır. Bu şekilde çok geniş bir spektrumdaki işlemlere özgü yöntem ve teknikler geliştikçe, daha kritik ve dokunulamaz hastaların girişimsel tedavileri yapılabilir hale gelmiştir.

Girişimsel Radyoloji kalp hastalıkları, göz hastalıkları uzmanlığı veya üroloji gibi tek bir konu veya organ sistemleri ile değil birçok organ sisteminin ameliyatla yapılan veya yapılamayan tedavilerini ameliyatsız yöntemlerle gerçekleştirir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE HİZMET VERİLEN HASTALIKLAR VE TEDAVİLER

Vasküler (Damarla ilgili) Girişimler

En sık yapılanı tanısal klasik anjiografidir. Ancak asıl önemli olan kısmı anjiyografik teknikleri kullanarak yapılan tedavi edici işlemlerdir. Bunlar genel olarak daralmış veya tıkalı damarların açılmasını (balon anjioplasti (PTA), stentleme, pıhtı eritme/çıkarma) veya hastalıklı/kanayan damarların kapatılmasını (Embolizasyon) içerir.

Nörovasküler girişimler (beyin damarları ile ilgili)

Beyin damar tedavilerinde sıklıkla karşılaşılan beyin kanamalarının sebebi olan anevrizmaların (baloncuk) ameliyatsız tedavileri, şah damarındaki darlıkların açılması ve  inme tedavileridir.

Periferik vasküler girişimler (beyinin dışında kalan organların damarları ile ilgili)

Non-vasküler (damar dışı organlarla ilgili) girişimler

Organlardan veya tümörlerden parça alınması; biyopsi

Safra yollarına müdahale edilerek tıkanıklığın geçici (bilier drenaj) veya kalıcı olarak giderilmesi (bilier stent uygulaması)

Böbrekde idrar çıkışını engelleyen tıkanıklık durumlarında böbreğin yaşamasını sağlamak için geçici veya kalıcı olarak idrar çıkış yolu açma; nefrostomi

Akciğerde biriken sıvının boşaltılması; plevral drenaj

Karın bölgesinde biriken sıvının boşaltılması; asit drenajı

Vücudun herhangi bir yerine biriken iltihabın boşaltılması; perkütan abse drenajı

Girişimsel Radyolojik Tedavi Edici Yöntemler

Girişimsel radyolojideki işlemler; ultrasonografi, flöroskopi ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini yönlendrir. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş kesiler yoktur. Daha az ağrı, daha az risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır.

Girişimsel radyologlar, önceden elde edilmiş görüntüler üzerinden gerçekleştireceği işlemi planlayarak kateterleri (birkaç milimetre kalınlığındaki plastik tüpler) damarlardan veya perkütan olarak (ciltten girilerek), görüntüleme işlemleri kılavuzluğunda (Dijital Substraksiyon Anjiografi, Floroskopi, Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi) yönlendirirler. Bu işlemler lokal veya gereğinde genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Girişimsel Onkoloji

Girişimsel radyolojinin kanserle ilgili yan dalına “Girişimsel Onkoloji” adı verilir.

Girişimsel Onkolojide en sık uygulanan işlemler;

  • Görüntüleme kılavuzluğunda iğne biyopsileri
  • Kemoterapi portu yerleştirilmesi
  • Perkütan (ciltten iğne ile girilerek) tümör ablasyonları (tümörün yakılması)
  • Transarterial (kasık veya bilekten girilerek atardamardan uygulanan) kanser tedavileri

Detaylı bilgi için 444 1 443


Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var