Kolan Hospital

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi

Onkolojik Cerrahi bölümümüzde; kanser cerrahisi alanında ameliyatlar ve kanser tedavisinde önemli yer teşkil eden minimal invaziv cerrahi işlemler yapılmaktadır. Kanserin cerrahi yoldan tedavi edilmesinde de multidisipliner bir tedavi yaklaşımını benimsenmekte ve bu doğrultuda kanser hastaları için yapılan multidisipliner hasta değerlendirmesi ile hastaya özgü tedavi planları yapılmaktadır.Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var