Kolan Hospital

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuarında enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar, kültür yöntemleri ile, serolojik testlerle veya direkt incelemelerle ortaya çıkarılmaktadır. Hastanelerimizin mikrobiyoloji laboratuvarları, son teknolojik bakteri identifikasyon ve antibiyogram yöntemleriyle çalışmakta, her türlü bakteri için aerob ve anaerob identifikasyon yapabilecek şekilde çalışmaktadır. Fungal ve paraziter enfeksiyonların etkenlerine yönelik  kültür ve direkt tanı yöntemleriyle, virüsler için ileri antijenik tanı yöntemleri,  aktif ve rutin olarak kullanılmaktadır.

Bu amaçla kurulan EKM, uygunsuz antibiyotik kullanılmasını engelleme, enfeksiyon kontrolü için hastane çalışanlarını devamlı eğitime atık kontrolü ve en güncel yöntemlerle hastane temizliğini gerçekleştirmesi amaçlı kurulmuştur ve başkanlığını bu komitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı yürütür.


Bu Birim Aşağıdaki
Hastanelerde Var